Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystów Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystów Prezesa Rady Ministrów odbyła się 16 listopada 2023 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na rok szkolny 2023/2024 Prezes Rady Ministrów przyznał 224 stypendiów wyróżniających się uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Uroczystość otworzyło przemówienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki oraz Teresy Misiuk, lubelskiego kuratora oświaty. Następnie odbyło się wręczenie dyplomów Stypendystów Prezesa Rady Ministrów, które otrzymały uczennice Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku. Wyróżnienie uzyskała Monika Wojciechowska z klasy 3b oraz Julia Kosidło z klasy 3gT. Przygotowała: Julia Kosidło
Skip to content