Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Nauka w kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatna!

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych). Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Prowadzimy nabór na kursy w następujących zawodach:

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Lp. Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zawód Wymagania Forma kształcenia
1 BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Technik budownictwa Wykształcenie min. Podstawowe/ gimnazjalne Zaoczna
  2 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych Wykształcenie min. Podstawowe/ gimnazjalne Zaoczna
  3 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających Technik mechanik Wykształcenie min. Podstawowe/ gimnazjalne Zaoczna
  4 MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Wykształcenie min. Podstawowe/ gimnazjalne Zaoczna
  5 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Technik spawalnictwa Wykształcenie min. Podstawowe/ gimnazjalne Zaoczne
  6 ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych Technik mechatronik Wykształcenie min. Podstawowe/ gimnazjalne Zaoczne
  7 ELE. 02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych Technik elektryk Wykształcenie min. Podstawowe/ gimnazjalne Zaoczne
Zawodowe kursy kwalifikacyjne zastępują  dotychczasowe szkolne formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych: szkoły zawodowe dla dorosłych, technika uzupełniające. Zdobycie nowej kwalifikacji będzie możliwe w czasie o wiele krótszym niż w przypadku „tradycyjnego” kształcenia w szkole. Umożliwi to szybkie przekwalifikowanie się, co z kolei zwiększy szanse na rynku pracy. Zajęcia kursowe obejmowałyby bowiem kwalifikacje należące do tych zawodów, w których kształci szkoła. Chcąc uzyskać tytuł technika (wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. Nabór na KKZ trwa cały rok – rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób). Zasady rekrutacji:
  • brak egzaminów wstępnych,
  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
  • naukę w  szkole  może rozpocząć każdy kto ukończył 18 lat lub kończy w danym roku kalendarzowym, w którym zapisuje się do szkoły oraz posiada świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej.
Przy zapisie poprosimy o:
  • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
  • 3 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
  • podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
  • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości
 
Skip to content