Misja

Misją szkoły jest stworzenie absolwenta wszechstronnie przygotowanego do podjęcia dalszego kształcenia lub pracy zawodowej.
Skip to content