Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZS nr 3 w KRAŚNIKU

PRZEWODNICZĄCA

Natalia Pałka kl. III h T

ZASTĘPCY

Norbert Socha kl. III i T, Jakub Łączek kl. II c Tg

SEKCJA KULTURALNO - OŚWIATOWA

KLASA II b LO

Kacper Michna, Oskar Solis, Kinga Szymanek, Bartosz Zarawski, Klaudia Gązwa, Oliwia Steckiewicz

KLASA II c Tg

Kacper Opiola, Krystian Nowak

KLASA III j T

Gabriel Oszust

KLASA II c Tg

Jakub Jasik, Szymon Krzowski

SEKCJA SPOŁECZNO - CHARYTATYWNA

Adamczyk Amelia, Paulina Piwowarska, Anita Bocheńczyk, Agata Szymakowicz - kl. 3 h T, Zuzanna Rachoń - kl. 2 b LO, Łukasz Ciołek - kl. 3 b T

Skip to content