Oferta edukacyjna

Oferta kształcenia na rok 2023/2024

Technikum

 • technik mechanik (CNC) – „szkolenie wojskowe” (mat., inf.)
 • technik pojazdów samochodowych (mat., fiz.)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (j. ang., biznes i zarządzanie)
 • technik mechatronik – „drukarki 3D” (mat., inf.)
 • technik programista (mat., inf.)
 • technik elektryk (mat., fiz.)
 • technik hotelarstwa (j. ang., geogr.)
 • technik geodeta (mat., fiz.)
 • technik budownictwa (mat., fiz.)
 • technik informatyk (mat., inf.)
 • technik logistyk (j. ang., geogr.)
 • technik spedytor (j. ang., geogr.)
 • technik spawalnictwa (mat., fiz.)

Liceum ogólnokształcące i SMS

Liceum ogólnokształcące

 • wizaż i stylizacja (j. ang., biznes i zarządzanie, biologia)

 • przygotowanie do pracy w służbach mundurowych (j. ang., wos, geogr.)

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Dyscypliny sportowe (j. ang., wos, biologia):

 • zapasy
 • lekkoatletyka
 • piłka siatkowa
 • piłka nożna
 • piłka koszykowa

Szkoła Branżowa

 I stopnia

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających (CNC)
 • ślusarz
 • elektryk
 • pracownik obsługi hotelowej
 • betoniarz – zbrojarz
 • murarz – tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • kucharz
 • elektromechanik
 • mechatronik

II stopnia

 • technik pojazdów samochodowych

Oferta edukacyjna ZS3 na rok 2023/2024

Pracownie CKZ

Skip to content