Wizja

Wizją rozwoju szkoły jest ukształtowanie dojrzałego absolwenta o właściwej postawie moralno – społecznej, o właściwie zbudowanej tożsamości indywidualnej, narodowej i ponadnarodowej. Zespół Szkół Nr 3 jest szkołą kształtującą wszechstronnie osobowość młodego człowieka, otwartego na otaczającą go rzeczywistość, aktywnego w środowisku lokalnym, kreatywnego i odpowiedzialnego za siebie i innych. Mobilizuje do projektowania i osiągania realnych celów osobistych, podejmowania odpowiedzialnych decyzji zawodowych. Zachęca do nowatorskich postaw wobec wykonywanych zadań oraz do ciągłego podnoszenia umiejętności, kwalifikacji i uzupełniania wiedzy, rozwijania swoich talentów.

Skip to content