Aktualności

HOT-INFO

Anna Wybraniec
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

4 stycznia 2023 r. kraśnicki Oddział PCK z pomocą naszych Wolontariuszy Szkolnego Koła PCK i ich opiekunami  Agnieszką Kurzyną i Wiolettą Winnicką, zorganizował Świąteczne Spotkanie Integracyjne. W Spotkaniu wzięło udział ponad 160 osób: obywatele Ukrainy, w tym nasi uczniowie, którzy ze względu na wojnę przebywają na terenie Kraśnika i powiatu, uczęszczając do naszej szkoły oraz polskie rodziny, opiekunowie i przyjaciele.

Anna Wybraniec

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W dniu 5 stycznia 2023 r. kl. 2iT, wraz z wychowawcą Renatą Wieczorek oraz dwoma opiekunami: Agnieszką Maziarz i Katarzyną Tomaszewską, uczestniczyła w wycieczce do lubelskiej firmy informatycznej CGM CompuGroup Medical. Dzięki życzliwym pracownikom młodzież dowiedziała się jak wygląda od środka i funkcjonuje firma, której głównym zadaniem jest tworzenie, testowanie i wdrażanie nowoczesnego oprogramowania dla sektora opieki zdrowotnej.

Anna Wybraniec
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 12.12.2022 Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie podczas wizyty w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku przeprowadzili szkolenia dla uczniów. Inspektor Wojciech Dziedzic przeprowadził szkolenie dla uczniów uczących się w zawodzie technik budownictwa, technik geodeta oraz technik logistyk na temat „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”.

Anna Wybraniec
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Tradycyjnie w ostatnich dniach nauki przed Świętami Bożego Narodzenia społeczność naszej Szkoły spotkała się przy dźwiękach kolęd, aby przez chwilę przeżywać wspólnie tę Radosną Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Tegoroczne spotkanie opłatkowe odbyło się w środę, 21 grudnia 2022 r.