Pracownie wchodzące w skład CKZ

Pracownia diagnostyki i mechatroniki samochodowej.

Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych i odnawialnych źródeł energii.

Pracownia obróbki cieplnej, plastycznej i wykonywania połączeń

Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych i odnawialnych źródeł energii

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej metali

Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

Skip to content