Pracownie wchodzące w skład CKZ

Pracownia budownictwa

Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych

Pracownia montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownia rysunku technicznego i dokumentacji

Pracownia obróbki mechanicznej materiałów

Pracownia diagnostyki i mechatroniki samochodowej.

Pracownia obróbki cieplnej, plastycznej i wykonywania połączeń

Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych i odnawialnych źródeł energii

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej metali

Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

Skip to content