Mikro Granty Sportowe

Uczniowski Klub Sportowy działający w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku zakończył realizację sportowego projektu „Sprawność i zdrowie w mojej szkole”, skierowanego do młodzieży, która nie ukończyła 18 roku życia. Głównym zadaniem  Mikro Grantów  było wyrównanie szans uczniów w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców i nabytej sprawności fizycznej.  Zajęcia sportowo- rekreacyjne w ramach projektu odbywały się  na obiektach sportowych naszej szkoły w formie zajęć pozalekcyjnych.  Uczestnicy mieli olbrzymi  wachlarz wyboru aktywności fizycznej zaczynając od gier zespołowych, kulturystyki , strzelectwa sportowego, tenisa ziemnego, fitness czy tańca. Doskonale widzimy, jak duże  zainteresowanie jest taką formą zajęć sportowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu , którzy systematycznie uczęszczali na wybrane zajęcia.   Mamy nadzieję, że  wysiłek i ciężka praca naszych uczniów w przyszłości zaowocuje dbaniem o  zdrowy i aktywny styl życia. Projekt realizowany w ramach Programu Mikro Granty, którego operatorem Krajowym jest Fundacja Orły Sportu, finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Opracowała: W. Winnicka  
Skip to content