szkolny konkurs językowy ,, Peace and harmony are the most important things in our life".

HOT-INFO

Anna Wybraniec
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
14 kwietnia 2023 roku odbył się szkolny konkurs językowy ,, Peace and harmony are the most important things in our life".  Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu była p. E. Mariańska. W konkursie wzięło udział 28 uczniów.

Cele konkursu:

- promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się, rozwijania umiejętności językowych;

- wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji językowych oraz zainteresowanie uczniów wybranymi zagadnieniami;

rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim;

 - motywowanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności i wiadomości;

- podniesienie poziomu umiejętności językowych.

Zwycięzcą konkursu jest Kamila Śliwka uczennica klasy 1c LO.

Gratulujemy!

OPRACOWAŁA: E. Mariańska

FOTOGALERIA