Historia szkoły

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Trochę z historii szkoły

 

Historia Zespołu Szkół Nr 3 jest ściśle związana z Fabryką Łożysk Tocznych

w Kraśniku i młodym miastem Kraśnik Fabryczny. Gdy w roku 1948 decyzją Rządu PRL powstała Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych (KFWM), zaistniała pilna potrzeba zorganizowania szkolnictwa zawodowego o kierunku mechanicznym,
które przygotowywałoby kadry dla przemysłu metalowego. W tym celu w 1949 roku powstała Szkoła Przemysłowa, a w roku 1950 Technikum Mechaniczne Nr 1
oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ). Szkoły te zlokalizowane były w osiedlu fabrycznym Dąbrowa Bór (późniejszy Kraśnik Fabryczny) i miały jedną Dyrekcję. Pierwszym dyrektorem był Włodzimierz Gołoburda.

 W 1952 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową przemianowano na Zasadniczą Szkołę Metalową i utworzono przy niej Technikum dla Pracujących. Szkoła kształciła młodzież w specjalnościach: tokarz, ślusarz, frezer, szlifierz.

 

 W 1956 roku do Technikum Mechanicznego młodzieżowego dołączono Technikum Mechaniczne dla Pracujących, istniejące przy Zasadniczej Szkole Zawodowej.
W 1960 roku utworzono jedną dyrekcję Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Metalowej, co miało pozytywny wpływ na wyniki pracy dydaktycznej. Dyrektorem naczelnym został mgr Feliks Kopeć.

 Przez wiele lat szkoła pracowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych.
W wyniku starań władz KFWM i Technikum, wiosną 1967 roku rozpoczęto prace budowlane, a 12 października 1967 roku odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego, którego dokonał Wiceminister Przemysłu Ciężkiego Jan Chyliński. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, będące nadrzędną jednostką wszystkich szkół zawodowych, działających przy KFWM na wniosek Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego powołało z dniem 1 września 1969 roku Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego (ZSZ MPM). Budynek szkolny oddano
do użytku w sierpniu 1969 roku, a uroczyste otwarcie odbyło się 1 września.

 W roku szkolnym 1970 / 1971 utworzono Liceum Zawodowe o kierunku mechanicznym. W szkolnictwie dla pracujących w latach siedemdziesiątych przejściowo zorganizowano Policealne Studium Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem i Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych Technikum rozszerzono
o kierunek elektryczny oraz utworzono Średnie Studium Zawodowe
dla Pracujących. Od 1 września 1970 roku dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został mgr Józef Szymański. Z dniem 1 stycznia 1974 roku, w związku ze zmianą nazwy patronackiego zakładu pracy, zmieniono nazwę i podporządkowanie zbiorczego zakładu szkolnego tj. Zespołu Szkół Zawodowych MPM na Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku Fabrycznym, a 3 lata później przemianowano go na Zespół Szkół Technicznych Fabryki Łożysk Tocznych
w Kraśniku (ZST FŁT). W 1987 roku do Zespołu Szkół Technicznych FŁT włączono szkołę PKS (Państwowa Komunikacja Samochodowa), a dwa lata później rozszerzono kształcenie o profil ogólnokształcący. Po odejściu na emeryturę
dyr. Józefa Szymańskiego w roku 1989 dyrektorem naczelnym na dwa lata został Zdzisław Zapalski. W 1991 roku w konkursie na dyrektora ZST FŁT zwyciężył mgr inż. Andrzej Ciupak, pełniący przedtem przez 2 lata funkcję zastępcy.

 W dniu 31 maja 1993 roku szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Nr 3 (ZS Nr 3)
w Kraśniku, z jednoczesnym podporządkowaniem Kuratorium Oświaty w Lublinie. Fabryka Łożysk Tocznych przestała sprawować nad szkołą patronat.

 Obecnie

Obecnie w Zespole Szkół Nr 3 działają następujące jednostki szkolne: Technikum Nr 3, III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzostwa Sportowego - LO, Branżowa Szkoła I i II stopnia, Policealna Szkoła Nr 2 z liczbą ponad 1000 uczniów i słuchaczy.
Nauczanie teorii odbywa się w budynku własnym, a wszystkie pomieszczenia wyposażone są na poziomie pracowni i sal przedmiotowych.