Patron

HOT-INFO

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but zs3/Patron is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Akt
Ufundowania Sztandaru

Dla III Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum nr 3,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku

Niniejszym aktem uroczystym stanowimy
i przekazujemy ufundowany przez Radę Rodziców

Sztandar
jako symbol najważniejszych wartości, honoru i tradycji,
jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków
wobec Boga, Ojczyzny i Narodu.

Chlubne tradycje naszej szkoły są powodem
do zasłużonej dumy,
ale też i zobowiązaniem do godnej postawy
i wzorowej nauki.

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Opis sztandaru

Sztandar ma kształt kwadratu. Jego kremowo – czerwony płat otoczony jest złotymi frędzlami i zatknięty na drewnianym, pozłacanym i uwieńczonym orłem drzewcu.

sztandarcz.jpg sztandarb.jpg

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1 września 2008 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Juliusza Słowackiego III Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 należącym do Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku. Wybór patrona był decyzją całej społeczności szkolnej i jest wynikiem przeprowadzonego w szkole referendum. Juliusz Słowacki okazał się tym, w którego postaci i twórczości młodzież odnalazła inspirujące ją ideały.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Kraśniku,III Liceum Ogólnokształcącemu w Kraśniku, Technikum Nr 3 w Kraśniku.

 ROTA
My, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, stajemy przed sztandarem szkoły i uroczyście ślubujemy:
1. Iść przez życie drogą wskazaną przez naszego patrona Juliusza Słowackiego;
2. Z dumą powtarzać za naszym patronem :
"Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny";

3. Tak jak nasz patron dawać dowody umiłowania uniwersalnych wartości – prawdy, wolności, honoru, ojczyzny, tolerancji, wierności sobie;
4. Za przykładem naszego patrona kochać mowę ojczystą i dbać o jej piękno.
Tobie Szkoło, Tobie Polsko ślubujemy!

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Juliusz Słowacki urodził się 4.IX.1809r. w Krzemieńcu na Podolu. Matka nosiła imię Salomea, jego ojciec, Euzebiusz Słowacki, nauczał historii w krzemienieckim liceum. Cała rodzina przeprowadza się do Wilna w roku 1811, gdy ojciec zaczyna pracę na Uniwersytecie Wileńskim, jako profesor "ordynaryjny" wymowy i poezji. Niestety, gdy młody Juliusz ma 5 lat Euzebiusz umiera, pani Słowacka otrzymuje po nim spadek w wysokości 70 000 złotych polskich - z warunkiem, iż w razie powtórnego za mąż pójścia połowę tej sumy przeznaczy na kształcenie swojego syna. Matka z synem wracają do Krzemieńca.

  • Słowacki
  • Słowacki2
  • Słowacki3

Matka Juliusza była w Krzemieńcu osoba znaną i lubianą, chętnie gromadziła u siebie towarzystwo, mówiła swobodnie po francusku, była oczytana. Syna wychowywała jak najlepiej - starała się by znał dobrze język polski i francuski. Młodzieniec władał obydwoma z wielką swobodą. Na nauce w swym rodzinnym mieście Słowacki spędził przeszło trzy lata.