Informacje

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kraśniku jest jednostką wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 7.

Organem prowadzącym jest Powiat Kraśnicki.

CKZ w Kraśniku jest publiczną placówką oświatową, realizującą zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, współpracujące z pracowniami.

Pełną informację na temat funkcjonowania CKZ zawiera Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Kraśniku w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Kraśniku znajduje się 19 pracowni wraz ze Stacją Kontroli Pojazdów. Pracownie wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt oraz nowoczesny park maszynowy.