Wyjazd do ZK w Opolu Lubelskim

W dniu 20.11.2023 r. uczniowie kl. II LO w ramach realizowanego programu o profilu mundurowym, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Tematem zaplanowanego szkolenia było zapoznanie z zadaniami, jakie realizuje Służba Więzienna z uwzględnieniem systemu penitencjarnego funkcjonującego w Polsce. Wyjazd był również okazją do zapoznania się    z infrastrukturą jednostki detencyjnej. Realizowany zakres programowy klas o profilu mundurowym, obejmuje tematykę dotyczącą przygotowania do pracy w służbach funkcjonujących na terenie naszego województwa. Natomiast celem edukacyjnym pozostaje zainteresowanie młodzieży służbą w wybranej formacji mundurowej i wstępne przygotowanie do wykonywania obowiązków funkcjonariusza lub żołnierza. Opracował: A. Marek
Skip to content