Szkolenie klas mundurowych

W ramach realizowanych założeń programowych, w dniu 19.02.2024 r. uczniowie klasy mundurowej 2b LO, uczestniczyli  w zajęciach wyjazdowych przygotowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie i Placówkę Straży Granicznej w Lublinie obejmujących dwa bloki tematyczne. Pierwszym realizowanym zagadnieniem było zapoznanie się z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego „Telefon 112”  w Lublinie, dotyczącym obsługi telefonów alarmowych; 112, 997, 998,  umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego do właściwych służb. Ponadto uczestnicy zapoznali się z pracą operatorów numerów alarmowych, obsługujących wpływające zgłoszenia i procedury przekazywania tych zgłoszeń do dyżurnych/dyspozytorów, właściwych miejscowo jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i zespołów ratownictwa medycznego. Następny blok tematyczny realizowany był w Lotniczym Przejściu Granicznym w Świdniku, podczas którego funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Lublina, przedstawili zadania, jakie realizuje Straż Graniczna. Pobyt w Świdniku był okazją do zapoznania się z systemem odpraw paszportowych, sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym kontrolą funkcjonariuszy SG do realizowanych czynności związanych z odprawami graniczną i kontrolą bezpieczeństwa. Wyjazd był również okazją do poznania infrastruktury lotniska. Opracował: A. Marek            
Skip to content