Razem dla Rodaków ze Wschodu

20 października 2023 r. zakończyliśmy zbiórkę darów na rzecz rodaków mieszkających na
terenie Ukrainy. Akcji charytatywnej patronowało Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”.
W ZS nr 3 odbył się w tym celu kiermasz ciast, który zorganizował SU. Kwota pozyskana ze
sprzedaży w wysokości 850 złotych została przekazana na konto stowarzyszenia. Ponadto
niektóre klasy – 1at, 3bt, 3gt, 2ht, 4b LO, 5 aT oraz nauczycielki : Panie Izabela Mazur,
Tomaszewska Katarzyna, Małgorzata Kwiatkowska, Krzysztof Kowalski z klasy 3 i T
przygotowały paczki z książkami, środkami higienicznymi i trwałą żywnością. Szczególne
podziękowania SU składa na ręce uczennic z klas 1gt, 3gt, 2bLO, 2ht, przedstawicielek SU
oraz Pani Annie Niezabitowskiej, które upiekły ciasta na kiermasz. Pamiętajmy, że dobro i
serdeczność zawsze do nas powracają!

Skip to content