Projekt EduAkcja

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym EduAkcja.  Projekt ten realizowany jest od jesieni 2021 r. i stanowi ważny punkt w misji edukacyjnej CFA Society Poland, Fundacji GPW, Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Franklina Templetona. Jego celem jest popularyzacja zasad ekonomii i funkcjonowania rynków kapitałowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach realizacji projektu EduAkcja chętni uczniowie z liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia wzięli udział w konkursie „Test wiedzy z EduAkcją”. Młodzież rozwiązywała test składający się z 14 pytań z zakresu ekonomii. Po jego ukończeniu każdy uczeń otrzymał zaświadczenie. Opracowała: Monika Dziurda
Skip to content