Obóz szkoleniowy

Uczniowie klas realizujących program o profilu mundurowym w dniach 27 – 29.05.2024 r. Pod patronatem 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i przy udziale instruktorów 24 Batalionu Piechoty Lekkiej z Kraśnika, uczestniczyli w obozie szkoleniowym zorganizowanym w Białce k. Parczewa. Zakres programowy organizowanych zajęć dotyczył nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych, przygotowujących do pełnienia służby w Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny. Poszczególne zagadnienia tematyczne obejmowały, nabycie i doskonalenie umiejętności ; –  pokonywania tras linowych w parku linowym, – doskonalenia umiejętności strzeleckich i wykonania strzelania z broni krótkiej i długiej, – taktyki zielonej, topografii, musztry indywidualnej i zespołowej oraz wykonania marszu na orientację, – budowy schronień, rozpalania ognia, budowy ognisk adekwatnych do danej sytuacji, sztuki bytowania w lesie, – organizacji kuchni terenowej –  pływania kajakami. Podsumowaniem szkolenia było przygotowanie przez uczestników szkolenia grochówki wojskowej. W zgodnej ocenie instruktorów, szkolenie stało na bardzo wysokim poziomie, czego potwierdzeniem były znakomite wyniki uzyskiwane przez wszystkich uczestników zajęć.    
Skip to content