Matematyka w przyrodzie-konkurs fotograficzny.

Wiosna coraz bardziej ukazuje nam uroki otaczającej nas przyrody. Rozejrzyj się dookoła i spróbuj odnaleźć w niej – matematykę.

  1. Celem konkursu jest zainteresowanie jak największej liczby uczniów matematyka w otaczającym nas świecie.
  2. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia.
  3. Uczestnik przystępujący do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej.
  4. Zdjęcia, 15×20, powinny zawierać podpis autora, opis i jednoznacznie wskazywać o jakie pojęcie matematyczne chodzi.
  5. Prace przynosicie do p. Marty Dyjach ,sala 41, i przesyłacie je z oświadczeniami o własnym autorstwie również na adres e-mail: matobiektyw@interia.pldo 10 czerwca.

My na Wasze prace czekamy, a na Was czekają ciekawe nagrody.

UDANYCH POSZUKIWAŃ KRÓLOWEJ NAUK 😉

Organizatorki konkursu: p. Marta Dyjach i p. Maria Miśkiewicz

 

Skip to content