Konkurs Warszawskiego Instytutu Bankowości „Cyber Geniusz Uczeń”

W maju 25 uczniów naszej szkoły z klas: 1bLO, 1cLO, 1cT, 1hT, 1gT, 3gT wzięło udział w ogólnopolskim edukacyjnym konkursie Cyber Geniusz Uczeń. Konkurs ten zorganizowany został przez Warszawski Instytut Bankowości. Odbył się on na platformie internetowej Testportal. Uczestnicząc w teście uczniowie zapoznali się z różnymi zagrożeniami w przestrzeni cyfrowej, sprawdzili swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Celem testu była popularyzacja wiedzy na temat cyberzagrożeń, kształtowanie właściwych postaw w dziedzinie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz edukowanie w zakresie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych i narzędzi cyfrowych. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali certyfikaty, zaś ogłoszenie wyników nastąpi 11.06.2024 r. Opracowała: Monika Dziurda
Skip to content