„NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”


Uczniowie kraśnickiego technikum informatycznego wzięli udział w konkursie
grantowym „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec” zorganizowanym przez
Politechniczną Sieć VIA CARPATIA, w którym otrzymali grant 10 tys. złotych na
projekt.
Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to wspólny projekt
Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Rzeszowskiej pod
auspicjami Ministra Edukacji i Nauki. Jego głównymi celami są wspieranie kształcenia oraz
rozwój i komercjalizacja nauki w województwach Ściany Wschodniej.
Trójka uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku: Krzysztof Kowalski (3iT), Jakub
Kaproń (3iT), Andrzej Sieńko (3iT) wzięła udział w projekcie dotyczącym  konkursu
uczniowskich projektów badawczych „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach: regionalnym oraz międzywojewódzkim. Uczniowie –
Technikum zostali otrzymali grant w wysokości 10 tys. zł., to jest  maksymalną wartość
dofinansowania jaką można było uzyskać na sfinansowanie projektu badawczego „System
Ekologicznego Nawadniania Deszczówką z Generatorem Energii”.
W ramach projektu młodzi naukowcy, stawiają przede wszystkim na ekologię i odnawialne
źródła energii, po to aby zredukować zużycie wody w rolnictwie, aby dać możliwość
wykorzystania terenów wcześniej niedostępnych z powodu braku stałego dostępu do wody.
Chcą również zapewnić niezawodność nawadniania w przypadku wystąpienia suszy lub
dłuższej nieobecności właściciela oraz zredukować koszty związane z budową nowych
wodociągów lub studni jak i zatrudnienia osób dozorujących jakość nawodnienia i stanu
gleby.
Ekologiczne nawadnianie za pomocą deszczówki z generatorem energii to innowacyjne
podejście, które wykorzystuje deszczówkę do podlewania roślin, jednocześnie pozyskując
energię elektryczną z opadów atmosferycznych. Ten obszar tematyczny obejmuje zarówno
technologie zbierania i magazynowania deszczówki, jak i wykorzystanie generatorów energii,
takich jak turbiny wodne, do przetwarzania ruchu wody w energię elektryczną.
Dodatkowo, istotne jest również monitorowanie zużycia wody i efektywności energetycznej
tego systemu, aby zapewnić zrównoważone i efektywne korzystanie z zasobów.

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup podzespołów takich jak panel fotowoltaiczny,
wodny generator prądu wraz z turbiną wodną, system kropelkowego nawadniania, tablet oraz
wiele innych elementów.
Opiekunami grupy ze strony szkoły jest p. Renata Wieczorek i p. Damian Kudła nauczyciele
informatycznych przedmiotów zawodowych, natomiast drugim opiekunem ze strony

Politechniki Lubelskiej jest dr hab. inż. Marcin Widomski.
Warto też wspomnieć, że już nasi uczniowie mają pomysł na kolejną III edycje „NAUKOLATKA” .
Opracowała: Wieczorek Renata

Skip to content