Zrównoważona turystyka – wymiana dobrych praktyk

Uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa oraz żywienia i usług
gastronomicznych, uczestniczyli 05.12.2023 r. w spotkaniu organizowanym przez Puławskie Centrum
Przedsiębiorczości, w związku z realizowanym projektem: „Zrównoważona turystyka – wymiana
dobrych praktyk w celu podniesienia poziomu kształcenia zawodowego w dziedzinie enoturystyki”.
Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, którego celem jest aktywizacja nauczycieli i
podniesienie poziomu kształcenia zawodowego młodzieży dorosłej, uczącej się w
ponadpodstawowych szkołach z terenu województwa lubelskiego w obszarze gastronomii, produkcji
rolniczej, a w szczególności produkcji wyrobów spożywczych lub turystyki. W spotkaniu wzięli
uczniowie klas IV h, Vh oraz lokalny przedsiębiorca, omawiający warunki prowadzenia działalności
gospodarczej w tematyce enoturystyki. Następnie przedstawicielka Puławskiego Centrum
Przedsiębiorczości zaprezentowała i omówiła realizowany w ramach założeń projektu, konkurs:
„Własny biznes – lokalnie i bezkonkurencyjnie”. Praca uczniów na konkurs ma być nowatorskim
spojrzeniem na prowadzenie własnego biznesu na forum lokalnym, na podstawie założenia
i rozwoju własnej firmy. Warto zawalczyć o nagrody. Nagrodą w konkursie będzie wyjazd dla 3
pierwszych osób, których prace zostały najwyżej punktowane wraz z nauczycielami prowadzącymi do
Włoch na wizytę studyjną (5 dni -4 noclegi) zorganizowaną przez Partnera projektu.
Warto zawalczyć o zwycięstwo w konkursie.

Opracowała: B. Jarzyna

Skip to content