Zbiórka żywności.

W ramach „kampanii na rzecz walki z głodem” 30 listopada 2023r Szkolne Koło PCK zakończyło zbiórkę żywności długoterminowej, która prowadziliśmy w naszej szkole. Głównym celem kampanii było zaktywizowanie młodzieży szkolnej, poprzez podniesienie świadomości uczniów na temat problemu głodu i ubóstwa jak również poszanowanie dla wartości chleba. Wychowawcy  na godzinach wychowawczych  prowadzili pogadanki i dyskusje  z uczniami szukając odpowiedzi na pytanie : dlaczego we współczesnym świecie ludzie głodują?.  Wyrazy uznania należą się ludziom dobrej woli – uczniom, dzięki którym zbiórka żywności mogła osiągnąć  sukces. Wszystkie dary, produkty żywnościowe wolontariusze SK PCK, przekazali do biura OR PCK w Kraśniku. Dziękuję klasom 4cT, 3cT, 1cT, 4b LO i wychowawcom za wsparcie. Opracowała: W. Winnicka
Skip to content