Zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech w ramach Programu FERS

Mamy przyjemność ogłosić, że kilkanaście dni temu otrzymaliśmy pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu „Praktyka czyni mistrza – czas na Włochy” o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000149079. Będzie on realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Projekt „Praktyka czyni mistrza – czas na Włochy” jest kontynuacją dobrych praktyk w zakresie realizacji zagranicznych staży zawodowych w Grecji w latach 2016-2021. Po dwuletniej przerwie ponownie udało się pozyskać dofinansowanie, które umożliwi wyjazd 30 uczniów oraz 3 nauczycieli na zagraniczną mobilność. Tym razem – jak wskazuje sam tytuł – zostanie ona zorganizowana we Włoszech, co jest całkowitą nowością.

Jeżeli chodzi o główne cele projektu to są to:

  • Rozwój umiejętności zawodowych i językowych, a także zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia zawodowego wśród 30 uczniów z 4 różnych zawodów.
  • Włączenie w działania międzynarodowe szkoły przynajmniej 22 uczniów z mniejszymi szansami celem ich wyrównania.
  • Rozwój oferty edukacyjnej poprzez włączenie w działania międzynarodowe szkoły 2 nowych kierunków kształcenia.
  • Rozwój wśród uczniów umiejętności miękkich oraz kulturowych, a także pozytywnych postaw obywatelskich.
  • Zdobycie przynajmniej 7 nowych partnerów zagranicznych i wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń z tymi podmiotami.

W ramach zagranicznej mobilności młodzież realizować będzie 80-godzinny program praktyk zawodowych we włoskich przedsiębiorstwach oraz bogaty i atrakcyjny program edukacyjno-kulturowy zakładający wycieczki kulturoznawcze oraz animacje czasu wolnego ukierunkowane na poznanie włoskiej kultury i historii. W projekcie udział wezmą uczniowie z następujących zawodów: Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa, Technik Pojazdów Samochodowych oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Rekrutacja do projektu odbędzie się na początku drugiego semestru roku szkolnego 2023/2024 i zostanie ona zrealizowana w oparciu o następujące kryteria:

  • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych
  • Roczna ocena z języka obcego
  • Ocena z zachowania
  • Udział w życiu szkoły
  • Ocena mniejszych szans ucznia (na podstawie sytuacji życiowej ucznia – pochodzenie z rodzin niepełnych, biednych, wielodzietnych, zamieszkiwanie na terenach wiejskich, udokumentowane problemy edukacyjne).

Projekt jest realizowany od 1 listopada 2023 do 31 grudnia 2024 roku, a partnerem jest włoska organizacja Futuro e progresso Associazione di promozione sociale. Dofinansowanie wynosi 73 766,00 EUR, a sam wyjazd do Włoch odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2024 roku. Więcej informacji wkrótce.

 

Skip to content