Wyniki konkursu z języka niemieckiego

7 listopada  2023 roku odbyła  się  kolejna edycja szkolnego  konkursu z języka niemieckiego. Konkurs skierowany był do uczniów klas drugich. Sprawdzał  znajomość języka niemieckiego  na poziomie A1, jak również był świetną okazją do  rozwijania zainteresowań i zdolności językowych.  Spośród uczniów wszystkich klas drugich najlepszą znajomością językową wykazał się  Paweł Żyła ( 2eT) zajmując tym samym I miejsce. Drugie miejsce zajął  uczeń klasy 2iT Marcel Staruch , trzecie Jakub Chmiel (2bT) .                                                                                                        21 listopada  2023  pani  dyrektor Gromek rozdała dyplomy i nagrody.  Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom  oraz zachęcamy do  udziału w kolejnych edycjach . Konkurs przygotowały E. Bernacka i K. Bownik. Opracowała: E. Bernacka
Skip to content