Wizyta w straży pożarnej

W ramach realizowanego programu o profilu mundurowym w dniu 29.04.2024 r. uczniowie klasy 1b i 1dT, mieli okazję, zapoznać się ze specyfiką służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Podczas spotkania zaprezentowana została infrastruktura oraz wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, jak również jedyne w województwie lubelskim, muzeum pożarnictwa. Pobyt w Komendzie był również okazją do doskonalenia umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Składamy serdeczne podziękowania kierownictwu oraz wszystkim strażakom, którzy przygotowali program wizyty. Opracował: A. Marek
Skip to content