SZKOLENIE WOJSKOWE

W poniedziałek 22.04.2024 r. klasy mundurowe doskonaliły swoje umiejętności z zakresu obronności i wiedzy wojskowej. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów 24 Batalionu Piechoty Lekkiej z Kraśnika w osobach: plut. Grzegorz Lemiecha, kpr. Miłosz Świąder, kpr. Patryk Matuszewski i kpr. Krystian Gałuszkiewicz. Tematyka przeprowadzonych zagadnień stanowiła kontynuację zatwierdzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Planu współpracy             2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Zespołem Szkół Nr 3 w Kraśniku. Realizowany program ma na celu przygotowanie uczniów do służby w Siłach Zbrojnych RP, a w szczególności do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Opracował: A. Marek
Skip to content