Szkolenie klas mundurowych

W dniu 11.12.2023 r. w ramach podpisanego planu współpracy, kadra 24 Batalionu Piechoty Lekkiej z Kraśnika, przeprowadziła szkolenie klas mundurowych. Realizowane ćwiczenia dotyczyły tzw. „czarnej taktyki”, czyli działań taktycznych w terenie zurbanizowanym, pierwszej pomocy, ceremoniału wojskowego oraz wybranych elementów topografii. Przygotowany blok tematyczny zajęć stanowił etap przygotowania uczniów do pełnienia służby w Siłach Zbrojnych RP. Opracował: A. Marek  
Skip to content