Projekt RozeGRAJ dobrą lekcję

W styczniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcjach prowadzonych w ramach projektu „RozeGRAJ dobrą lekcję”. Ideą tego projektu jest wykorzystanie zestawu gier na lekcjach przedsiębiorczości oraz biznesu i zarzadzania w celu rozwijania kompetencji uczniów w zakresie zarządzania projektami, wzmacniania postawy przedsiębiorczej i zarządzania sobą w czasie. Wprowadzenie na lekcjach gier szkoleniowych to dobra alternatywa dla standardowego uczenia młodzieży. Autorami gier jest Alegra Twórczy Rozwój – zespół innowatorów, którzy zmieniają lekcje przedsiębiorczości oraz biznesu i zarzadzania w polskich szkołach w emocjonujące doświadczenie, które wyzwala kreatywność młodego pokolenia, pozwala zrozumieć reguły biznesu i od najmłodszych lat rozwija postawę proaktywnego, dojrzałego wartościowego przedsiębiorcy. W styczniu młodzież z liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia zagrała w dwie gry: „Starożytna Świątynia” oraz „PrezentER”. Gry te służą lepszemu zrozumieniu mechanizmów komunikowania się w projekcie, wspólnego wypracowywania spójnej strategii działania oraz ewaluacji w zespole. Uczniowie wszystkich klas bardzo zaangażowali się w rozgrywki, którym towarzyszyły pozytywne emocje, mnóstwo energii i kreatywnie spędzony wspólnie czas. Gry dostarczyły nowych doświadczeń i innego spojrzenia na biznes, zarządzanie, przedsiębiorczość, co w przyszłości na pewno przyniesie wiele korzyści. Opracowała: Monika Dziurda  
Skip to content