Podsumowanie wyników konkursu Zrozum, Zalicz, Zostań Matematykiem

Dnia 31 marca 2023 r. miało miejsce  ogłoszenie wyników piątej edycji Konkursu Zrozum, Zalicz, Zostań Matematykiem, zorganizowanego przez Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Podczas ostatniego spotkania wszystkim zwycięzcom i uczestnikom pogratulowała Pani Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Beata Bylina.

W Zespole Szkół Nr 3 do konkursu przystąpiło 12 uczniów klasy 4aT i 4bT pod kierunkiem Pani Wiesławy Widomskiej . Uczestnicy konkursu: Klasa 4aT: Kacper Bral, De Carolis Matteo, Bartosz Gajewski, Igor Gryta, Jakub Jasik, Adam Koper.

Klasa 4bT:Krystian Iskra, Jakub Michalak, Jan Pietroń, Dobrosława Stola, Kornelia Surdacka, Emil Szadziewski.

W ramach Konkursu odbyło się pięć spotkań online, które składały się z wykładu i ćwiczeń,  prowadzonych przez pracowników akademickich. Każde z nich zakończone było sprawdzianem z omówionego na zajęciach materiału z wybranego działu matematyki wyższej i  umożliwiało zdobycie 60 punktów. Suma punktów z wszystkich etapów pozwoliła na wyłonienie Laureatów konkursu.

Zajęcia przebiegały zgodnie z następującym harmonogramem:

25 listopad 2022 – I etap Konkursu, wykład z Rachunku prawdopodobieństwa wygłosił dr hab. Piotr Pawlas, a ćwiczenia poprowadziła dr Anna Walczuk.

16 grudzień 2022 – II etap dotyczył Teorii miary,  wykład dra hab. Mariusza Bieńka, prof. UMCS oraz ćwiczenia, które poprowadził dr Krzysztof Pilorz.

13 styczeń 2023 r. – III etap, wykład z algebry ogólnej wygłosił prof. dr hab. Stanisław Prus, a ćwiczenia dr Agnieszka Kozak-Prus.

17 luty 2023 r. – IV etap dotyczył lingwistyki matematycznej. Wykład wygłosił dr hab. Jarosław Bylina, a ćwiczenia poprowadziła dr Małgorzata Cudna.

17 marca 2023 r. – ostatni etap konkursu. Wykład z analizy zespolonej wygłosiła prof. dr hab. Maria Nowak, zaś ćwiczenia poprowadził dr Bartosz Łanucha.

Uczestnicy konkursu, którzy uzyskali 70% z pięciu etapów konkursu zdobyli indeksy na kierunek matematyka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. W Zespole Szkół Nr 3 najwyższy wynik – 53% uzyskał Jakub Jasik, uczeń klasy 4aT.

Dziękuję bardzo wszystkim uczniom za udział w wykładzie i warsztatach. Przyłączam się do tych gratulacji, doceniam wytrwałość uczestników podczas pięciu spotkań konkursowych       i zachęcam do udziału w wyżej wymienionym konkursie w nowym roku szkolnym.

Opracowała: Wiesława Widomska

Skip to content