Początek współpracy ZS 3 z niemiecką firmą DEKOMTE

16 stycznia 2024 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z przedstawicielem firmy DEKOMTE. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: pierwszej, drugiej oraz piątej technikum o specjalności: mechatronik oraz operator obrabiarek cnc. Firmę DEKOMTE de Temple Kompensator – Technik – Polska reprezentowała Pani Dyrektor Monika Singh. Na początku swojego wystąpienia Pani Dyrektor zapoznała obecnych z historią powstania firmy a następnie przedstawiła zakład pod względem technicznym i ekonomicznym. Zaprezentowane zostały również produkty dostarczane przez firmę na rynek krajowy oraz zagraniczny. Dodajmy że ulegają one ciągłym zmianom poprzez rozwój i wprowadzanie innowacji technicznych i technologicznych. Pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na współpracę ze średnimi szkołami technicznymi. Współpraca ta obejmuje m.in. organizowanie praktyk zawodowych, które mogliby odbywać nasi uczniowie w firmie DEKOMTE oraz wycieczek. Cała wypowiedź Pani Dyrektor była uzupełniona prezentacją multimedialną.  Myślę że w przyszłości szersza współpraca między naszą szkołą i firmą DEKOMTE będzie dawała naszym uczniom możliwość większego rozwoju, zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz lepszy start w dorosłe życie. Ponadto realizowanie treści programu nauczania związanych z technologią sterowania numerycznego i programowania procesów technologicznych oraz udzielanie pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniów. Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować Pani Dyrektor Monice Singh za konstruktywną i kształcącą prezentację oraz liczę na dalszą współpracę między Zespołem Szkół Nr3 w Kraśniku i firmą DEKOMTE. Opracowanie i zdjęcia: Krzysztof Czubiński  
Skip to content