Konkurs matematyczny Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka 38 edycja

Dnia 08 listopada 2023 roku uczniowie klas 2aT, 2bT, 2b LO, 2eT, 3dT, 3gT,  4c LO,  4bT,  5aT,  5bT  pod kierunkiem pani Wiesławy Widomskiej przy współpracy Pani Marty Dyjach, Pani Wiesławy Gonder, Pani Anny Niezabitowskiej, Pani Aleksandry Kudły wzięli udział w konkursie matematycznym Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka 38 edycja. Organizatorem konkursu jest Amercom. S.A. Oddział w Poznaniu. Konkurs odbył się w trzech kategoriach  po szkole podstawowej: klasy  2aT, 2bT, 2b LO, 2eT, 3dT, 3gT– kategoria liceum 1, klasa  4bT – kategoria liceum 2; klasy 4c LO, 5aT, 5bT – kategoria liceum 3. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy z różnych działów matematyki, możliwość wylosowania cennych nagród, wzbudzenie zainteresowania przedmiotem oraz dokonanie samooceny swoich umiejętności matematycznych. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i życzymy satysfakcjonujących wyników. Opracowanie: Wiesława Widomska
Skip to content