‘It was the worst and the best day in my life’

12 grudnia 2023 pani dyrektor Anna Gromek wręczyła nagrody w konkursie na najlepsze wypracowanie w języku angielskim. Uczestnicy zmierzyli się z wypracowaniem kończącym się zdaniem „IT was the best and the worst day in my life”. Wypowiedź pisemna musiała spełniać kryteria pracy na poziomie rozszerzonym, zawierać czasy przeszłe, idiomy pogodowe, czasowniki złożone oraz wyrażenia typu wish. Poza tym, ważnymi elementami była pomysłowość, dobór słownictwa oraz podział pracy na akapity. Z zadaniem najlepiej poradzili sobie Karolina Klimek z klasy 1et, Oliwia Lipiec z klasy 1ht oraz Karol Oszust z klasy 4bt. W konkursie brało udział 15 uczniów Zespołu Szkół nr 3. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. Serdecznie dziękujemy wydawnictwu Macmillan na ufundowane nagrody. Organizatorzy: Eulalia Niedzielska- Klimek, Anna Brodowska Opracowała: A. Brodowska
Skip to content