Wyniki konkursu „Własny biznes-lokalnie i bezkonkurencyjnie”

Dwie uczennice technikum w zawodzie technik hotelarstwa tj. Alicja Bijak – IVh i Wiktoria Gniaź – Vh zajęły 5 i 6 miejsce (zdobywając odpowiednio 68/100 pkt i 66/100 pkt) w konkursie „Własny biznes-lokalnie i bezkonkurencyjnie”, organizowanym przez Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, w ramach projektu „Zrównoważona turystyka – wymiana dobrych praktyk w celu podniesienia poziomu kształcenia zawodowego w dziedzinie enoturystyki”. Gratulujemy uczennicom sukcesu oraz kreatywności i zaangażowania w opracowanie prezentacji. Opiekun B.Jarzyna  
Skip to content