Projekt „Rozwiń skrzydła”

Od kwietnia br. w naszej szkole uczniowie LO uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz w panelu kompetencji cyfrowych, który obejmuje trzy moduły: – Świadome wykorzystanie nowoczesnych technologii, – Kompetencje medialne, – Cyfrowa przedsiębiorczość. W ramach edukacji outdorowej zostaną przeprowadzone zajęcia: – projektowanie miasta przyszłości, – projektowanie zrównoważonego miasta, – projektowanie gry miejskiej dla uczniów szkoły. Natomiast w ramach warsztatów Culture GPS uczniowie odpowiedzą sobie na pytania: – czym są kompetencje międzykulturowe, – dlaczego kompetencje międzykulturowe są dziś niezbędne, – stereotypy – jak często sam w nie popadam, – najważniejsze różnice, – spotkanie z „innym”, – edukacja i praca w środowisku różnorodnym kulturowo.   Zajęcia te odbywają się w ramach uczestnictwa w projekcie „Rozwiń skrzydła” realizowanego poprzez Program Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet: X Lepsza edukacja, działanie 10.3 Kształcenie ogólne. Projekt rozpoczął się w naszej szkole w kwietniu, a zakończy się w grudniu 2024r. i obejmie 60 uczniów LO. Opracował: K. Ślusarz
Skip to content