Podziękowanie dla firmy ERKADO Sp. z o.o. za sfinansowanie zakupu wyposażenia

Współpraca naszej szkoły z firmą Erkado Sp. z o.o. od lat rozwija się bardzo dobrze. Nasi uczniowie uczestniczą z możliwości realizacji staży, wycieczek zawodoznawczych i innych aktywności w ramach realizowanych projektów, także ostatnio zakończonego projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim”. W związku z nieodpłatnym przekazaniem wyposażenia dydaktycznego składamy serdeczne podziękowanie firmie Erkado Sp. z o.o. za życzliwość i hojność, która umożliwiła doposażenie pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku w falowniki i zasilacze impulsowe co umożliwi podniesienie jakości pracy szkoły i pełniejszy  rozwój uczniów. Wyrażając swą wdzięczność za zrozumienie potrzeb naszej szkoły i wielkie serce, życzymy Państwu wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń. Społeczność ZS nr 3 w Kraśniku Opracowanie i zdjęcia: Paweł Porębski
Skip to content