Konkurs „Kraje Anglojęzyczne”

12 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku przeprowadzony został  konkurs „Kraje Anglojęzyczne”. W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu jest p. E.Mariańska. Celem konkursu jest: – zainteresowanie młodzieży kulturą państw obszaru języka angielskiego – doskonalenie znajomości języka angielskiego poprzez osiągnięcie przez uczniów kompetencji komunikacyjnej i językowej – rozwijanie zainteresowań innymi kręgami kulturowymi oraz kształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur – inspirowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w procesie uczenia się języka angielskiego oraz uświadomienie użyteczności poznanych treści – kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim Zwycięzcą konkursu jest Filip Sochalski, uczeń klasy 2 i T. Gratulujemy! Opracowała: Ewa Mariańska
Skip to content