Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: język angielski i biznes i
zarządzanie – od 2023 r.) – dwie kwalifikacje zawodowe: przygotowanie i wydawanie potraw
oraz organizacja żywienia i usług gastronomicznych – przygotowuje potrawy z
wykorzystaniem różnych metod kulinarnych, ekspediuje potrawy, planuje organizację
żywienia w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego, obsługuje
konsumentów i gości stosując różne metody i serwisy obsługi, planuje i organizuje imprezy
okolicznościowe różnego typu, catering, usługi uzupełniające i dodatkowe.

Skip to content