Aktualności

HOT-INFO

Justyna Głowniak

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

13 października w Zespole Szkół nr 3 uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się starosta kraśnicki - p. Andrzej Rolla oraz przewodniczący Rady Rodziców - p. Mariusz Osiniak. Wicedyrektor p. Monika Gozdalska złożyła pracownikom szkoły życzenia oraz podziękowała za trud oraz zaangażowanie podkreślając, jak wielką odpowiedzialność ponosimy kształcąc i wychowując młodzież.

Justyna Głowniak
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.
(Mark Twain)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia samych sukcesów, pasji, wytrwałości i satysfakcji wszystkim pracownikom naszej szkoły składa dyrekcja.

Anna Wybraniec
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

11 października 2022 nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, dotyczącym programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” realizowanego w szkołach ponadpodstawowych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Anna Wybraniec

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

We wtorek, 11 października uczniowie klasy drugiej i trzeciej uczący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mieli możliwość uczestniczenia w pokazach kulinarnych zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w agroturystyce „U Bożenki” w Kolonii Pasiece.

Anna Wybraniec
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 10.10.2022 r. uczniowie klasy 2b, 3b LO i  2a, 3a Technikum  wraz z opiekunami: p. Katarzyną Ufniarz , p. Agnieszką Kurzyną , p. Andrzejem Mazurem,  p. Arkadiuszem Markiem i p. Jerzym Dzikowskim  uczestniczyli w Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty Kraśnickiego na strzelnicy  Klubu Strzeleckiego Towarzystwa Gimnastycznego ,, Sokół” w Urzędowie.