Aktualności

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 18 listopada 2013 w auli Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Gospodarzami spotkania byli Lubelski Urząd Wojewódzki na czele z panią wojewodą lubelską prof. Jolantą Szołno-Koguc oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty, reprezentowane przez pana kuratora Krzysztofa Babisza.Gościem specjalnym był Minister Skarbu Państwa przy Radzie Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej pan Włodzimierz Karpiński.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nauka w zawodzie to nie tylko sucha, książkowa teoria, ale również praktyka, doświadczenia, możliwość zetknięcia się ze środowiskiem naturalnym i jego odbierania wszystkimi zmysłami. ZS nr 3 rozpoczął w tym roku kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa. Nowy, bardzo ciekawy zawód, pod względem rynku pracy i własnego rozwoju, ale wymaga kształcenia praktycznego i doświadczania nauki w warunkach naturalnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dnia 8.11.2013 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja wyjazdowych Dni Otwartych Politechniki Lubelskiej. Celem spotkań jest ukierunkowanie planów młodzieży i wskazanie możliwości dalszego rozwoju w oparciu o potrzeby rynku pracy. Na Otwarte Dni Politechniki Lubelskiej przybyła nie tylko młodzież klas maturalnych ZS nr 3 ale również innych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dnia 7 listopada w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku odbyło się spotkanie z Panią Idą Karpińską, założycielką Ogólnopolskiej Organizacji „Kwiat Kobiecości”. Organizacja została założona w 2003 roku na rzecz walki z rakiem szyjki macicy. Pani Ida Karpińska, przyjechała do Kraśnika, by promować profilaktykę związaną z tą chorobą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miło jest nam zakomunikować, że nauczyciel naszego Zespołu Szkół nr 3 uzyskał honorowy tytuł „Kraśniczanin Roku 2013”. Wyboru co roku dokonuje kapituła konkursowa powoływana przez Burmistrza Miasta Kraśnika, a laureatem można zostać tylko raz na 10 lat. Ten lokalny tytuł przyznawany jest osobie, która wyróżniła się aktywnością społeczną lub zawodową i swoją działalnością przyczyniła się do kształtowania pozytywnego wizerunku Kraśnika.