Aktualności

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z "Trójką" po pracę.

Nie samą teorią człowiek żyje. Wiedzą o tym doskonale w Zespole Szkół nr 3. Placówka świetnie radzi sobie z połączeniem teorii z praktyką. Szkoła oferuje swoim uczniom  szeroki wachlarz profili kształcenia, a są to między innymi: hotelarstwo, obrabiarki sterowane numerycznie, mechanik pojazdów samochodowych, wojsko i straż graniczna oraz sport. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W poniedziałek 18 listopada dwie klasy pierwsze straży granicznej – już umundurowane – wzięły udział w wyjeździe do gościnnego Dorohuska. Dzień był prawdziwie jesienny, pochmurny i chłodny, ale szczęśliwie nie padał deszcz, więc zwiedzanie placówki Straży Granicznej i przemarsz po zielonej granicy odbył się bez przeszkód, a najbardziej zainteresowanym przyniósł wiele wrażeń.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 18 listopada 2013 w auli Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Gospodarzami spotkania byli Lubelski Urząd Wojewódzki na czele z panią wojewodą lubelską prof. Jolantą Szołno-Koguc oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty, reprezentowane przez pana kuratora Krzysztofa Babisza.Gościem specjalnym był Minister Skarbu Państwa przy Radzie Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej pan Włodzimierz Karpiński.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nauka w zawodzie to nie tylko sucha, książkowa teoria, ale również praktyka, doświadczenia, możliwość zetknięcia się ze środowiskiem naturalnym i jego odbierania wszystkimi zmysłami. ZS nr 3 rozpoczął w tym roku kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa. Nowy, bardzo ciekawy zawód, pod względem rynku pracy i własnego rozwoju, ale wymaga kształcenia praktycznego i doświadczania nauki w warunkach naturalnych.