Aktualności

HOT-INFO

WD
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na stronie internetowej egzamin.net znajdują się informacje dotyczące egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 (komunikaty, terminy, szczegółowy harmonogram, wytyczne dla zespołów nadzorujących).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W czwartek 04.06.2020 w godzinach od 15.00 do 16.00 odbywają się konsultacje dla rodziców przez dziennik bądź platformę Teams (rodzice logują się jako uczniowie).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

”W związku z możliwością organizowania na terenie szkoły konsultacji dla uczniów: od 25 maja dla klas maturalnych, od 1 czerwca dla klas młodszych (dotyczy wszystkich przedmiotów) prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie do wychowawców nazwisk uczniów oraz przedmiotów do konsultacji z których chcieliby uczestniczyć. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów. Informacje prosimy przekazać wychowawcom do piątku  (22 maja 2020r.). Po zebraniu informacji od wychowawców, zostanie ustalony i zamieszczony na stronie internetowej szkoły harmonogram konsultacji. Konsultacje będą się odbywały w godzinach, w których nauczyciele nie prowadzą zdalnego nauczania.”