Tematy maturalne z j. polskiego

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

MATURA  2015

  Propozycje tematów na wewnętrzną część egzaminu z języka polskiego

 

I. Literatura

 

 1. Tradycjonalizm i kosmopolityzm. Zaprezentuj postawy wybranych bohaterów literackich.
 2. Dekalog bohaterów literatury współczesnej. Rozwiń temat, odwołując się do  wybranych utworów.
 3. Sposoby kształtowania przestrzeni i jej funkcje w utworze literackim. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 4. Literatura minionych epok jako inspiracja dla współczesnych twórców. Omów temat na podstawie wybranych utworów, wskazując funkcje nawiązań do tradycji literackiej.
 5. Człowiek wobec postępu cywilizacyjnego. Rozważ różne postawy bohaterów wybranych utworów literackich.
 6. Dzieło sztuki jako temat utworu literackiego. Omów na podstawie wybranych przykładów.           
 7. Didaskalia i ich funkcje w dziele dramatycznym. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
 8. Bóg, świat i człowiek widziani oczyma twórców literatury. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
 9. Psychologia w powieści. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej..
 10. Strach, jego przyczyny i skutki w życiu bohaterów literackich. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
 11. Heroiczny humanizm w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 12. Dokumentalizm w literaturze XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach, zwracając uwagę na przyczyny i powszechność tego zjawiska.
 13. Polemika z mitami narodowymi w literaturze polskiej. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 14. Reportaż jako jeden ze sposobów wypowiadania się o człowieku i świecie. Omów temat na wybranych przykładach.
 15. Diabeł, anioł, duch – goście z zaświatów. Omów ich funkcje na podstawie wybranych przykładów z literatury.
 16. Bohaterowie z marginesu i półświatka. Zaprezentuj ich kreacje w  wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
 17. Autobiografia / autotematyzm jako tworzywo literackie. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady.
 18. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach. 
 19. Poeta – wieszcz, rzemieślnik, cygan...Zaprezentuj różne koncepcje poety, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.
 20. Omów funkcje parodii w wybranych utworach literackich.
 21. Na podstawie wybranych utworów omów  zadania poezji w różnych epokach. .
 22. Na podstawie wybranych przykładów scharakteryzuj i oceń rolę rekwizytów w utworze dramatycznym.
 23. Motto i dedykacja jako klucz do interpretacji utworu literackiego. Omów temat na wybranych przykładach.
 24. Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów temat na przykładzie wybranych utworów literackich.
 25. Franciszkanizm i jego reminiscencje w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane teksty literackie z różnych epok.
 26. Faszyzm i stalinizm jako główne zagrożenia człowieka i narodu. Omów temat w oparciu o wybrany materiał literacki.
 27. Sztuka retoryczna i jej funkcje w wybranych utworach literackich.
 28. Poezja religijna jako zapis relacji miedzy człowiekiem a Bogiem. Omów różne ujęcia tematu na podstawie wybranych utworów.
 29. Twórcy „osobni”. Zaprezentuj ich sylwetki i dorobek artystyczny na tle epok.
 30. Różne ujęcia motywu zdrady. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
 31. „Swój” i „obcy” w prozie polskiej. Omów funkcje motywów na wybranych przykładach.
 32. Porównaj różne sposoby prowadzenia gier z cenzurą i ich wpływ na kształt dzieła literackiego.
 33. Istota ludowego widzenia i wartościowania świata. Omów problem,odwołując się do wybranych utworów.
 34. Na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej zaprezentuj bohaterów, którzy dokonali fałszywych wyborów lub popełnili błędy. Zwróć uwagę na konsekwencje ich decyzji.
 35. Idealizm czy życiowy pragmatyzm. Przedstaw bohaterów literackich, którzy musieli zmierzyć się z takim dylematem i rozważ słuszność ich wyborów.
 36. Problem samotności człowieka w literaturze różnych epok. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.
 37. Postawy ludzkie wobec zagrożenia, cierpienia, cudzego nieszczęścia. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.
 38. Różne drogi bohaterów literackich do osiągnięcia szczęścia. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
 39. Poeci – moraliści o świecie i człowieku. Omów temat w oparciu o wybrane teksty literackie z różnych epok.
 40. Teocentryzm i antropocentryzm. Omów temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
 41. Kodeks etyczny człowieka różnych epok. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 42. Wrogowie i przyjaciele. Omów złożoność relacji międzyludzkich na wybranych przykładach.
 43. Rola pieniądza w życiu bohaterów literackich. Omów temat na podstawie wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej.
 44. Różne formy narracji i ich funkcje w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.

 

 

 

 

 

II. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki  

 

 1. Różne kanony piękna w literackich i plastycznych kreacjach kobiet. Omów temat na wybranych przykładach.
 2. Omów rolę nawiązań do malarstwa (rzeźby, muzyki) w wybranych utworach literackich.
 3. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.
 4. Krzyż jako motyw artystyczny i symbol kulturowy. Omów temat w oparciu o wybrane utwory literackie i inne dzieła sztuki.
 5. Etos rycerski w poezji i piosenkach z okresu okupacji i/lub powstania warszawskiego. Omów na wybranych przykładach.
 6. Skandal i prowokacja artystyczna. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 7. Miasto w literaturze i innych tekstach kultur. Zaprezentuj różne ujęcia tematu w wybranych przykładach.
 8. Rozważ zagadnienie kontrastu jako zasady kompozycji w literaturze i malarstwie. Omów funkcje takiego zabiegu artystycznego na wybranych przykładach.
 9. Mimetyzm i kreacjonizm. Różne sposoby przedstawiania świata w literaturze i sztukach plastycznych. Omów temat na wybranych przykładach.
 10. Kicz i jego funkcja w literaturze i sztuce. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich, plastycznych, filmowych.
 11. Bezdomni, wykluczeni, inni. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów z literatury i/lub publicystyki.
 12. Doświadczenia mistyczne i ich rola w życiu człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich i innych tekstów kultury.
 13. Różne oblicza starości. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich i innych tekstów kultury.
 14. Alegoryczne przedstawienie ludzkich cech w wybranych bajkach i dziełach plastycznych.
 15. Obraz miłości we współczesnej kulturze popularnej. Omów temat, odwołując się do wybranych  przykładów.
 16. Gotyk jako źródło inspiracji w dziełach literackich i malarskich ( rzeźbiarskich, filmowych ). Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 17. Od Adama do Batmana. Przedstaw różne wizerunki mężczyzny, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł filmowych.
 18. Topos życia jako teatru w literaturze i innych tekstach kultury. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 19. Erotyka w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
 20. Różne sposoby wykorzystania tradycji psalmicznej. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów literackich i / lub muzycznych.
 21. Rozrachunek z najnowszą historią w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 22. Dekalog człowieka współczesnego. Omów na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł filmowych.
 23. Świat oniryczny w literaturze, malarstwie i filmie. Omów, analizując wybrane teksty kultury.
 24. Bohater szalony w literaturze i innych tekstach kultury. Omów temat, odwołując sie do wybranych przykładów.
 25. Motyw faustowski w literaturze i innych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 26. Trudne sąsiedztwo. na podstawie wybranych przykładów z literatury / publicystyki /filmu / piosenki omów zjawisko ścierania się różnych wzorów kulturowych.
 27. Refleksje twórców na temat tolerancji. Omów na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.
 28. Różne wyobrażenia utopii i antyutopii. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.
 29. Różne obrazy codzienności. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.
 30. Ikonograficzne i literackie wyobrażenia śmierci. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury z różnych epok.
 31. Honor we współczesnym świecie. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych.
 32. Obraz współczesnego świata w piosenkach raperskich i/lub innych. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 33. Literatura i fotografia jako żródło wiedzy o przeszłości i/lub współczesności. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 34. Różne doświadczenia sacrum. Imów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 35. Ciekawe dzieła współczesnej prozy i ich ekranizacje. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 36. Elementy romansu i horroru we współczesnej literaturze i filmie dla młodzieży. Omów temat na wybranych przykładach.
 37. Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, omów wpływ wojny na psychikę człowieka.
 38. Obraz łagrów i lagrów w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 39. Odwołując się do wybranych przykładów, omów różne sposoby budowania nastroju w literaturze, malarstwie i muzyce.
 40. Naturalizm w literaturze i sztuce. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
 41. Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
 42. Kreacje świętych w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj sylwetki bohaterów, odwołując się do wybranych przykładów.
 43. Motyw Męki Pańskiej w różnych tekstach kultury. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
 44. Człowiek wśród przedmiotów. Omów realne i metaforyczne funkcjonowanie przedmiotów w wybranych dziełach literackich i malarskich.
 45. Problemy współczesnego świata. Rozwiń temat na podstawie analizy reportażu literackiego i filmowego.
 46. Komiks jako synteza sztuki. Omów to zjawisko kultury współczesnej, odwołując się do wybranych przykładów.
 47. Symbolika światła i ciemności w tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.
 48. Zaprezentuj obrazy polskiej rzeczywistości, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, filmu i (lub) piosenki.
 49. Bardowie XX wieku. Zaprezentuj sylwetkę wybranego twórcy, zwracając uwagę na tematykę i przesłania jego utworów.
 50. Matka jako bohater tekstów kultury. Zaprezentuj różne ujęcia tematu, odwołując się do wybranych przykładów.

 

III. Język

 

 1. Rola neologizmów w tworzeniu literackich obrazów świata. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.
 2. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego, analizując wybrane przykłady.
 3. Omów zjawisko stylizacji gwarowej i jej funkcje w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 4. Omów zjawisko archaizacji i jej funkcje w wybranych utworach literackich.
 5. Język potoczny i jego funkcje w literaturze współczesnej. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładach.
 6. Różnorodne eksperymenty językowe w literaturze XX wieku. Zaprezentuj ciekawe – Twoim zdaniem – zjawiska.
 7. Język jako jeden ze sposobów charakteryzowania postaci w utworze literackim. Omów temat. odwołując się do wybranych przykładów.
 8. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach. Przeanalizuj wybrane przykłady.
 9. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie zgromadzonego materiału.
 10.  Językowe sposoby manipulacji. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 11. Dokonaj analizy języka popularnych czasopism kobiecych (młodzieżowych, muzycznych) na wybranych przykładach.
 12. Retoryczne sposoby perswazji we współczesnych kazaniach i (lub) wypowiedziach polityków. Omów temat na podstawie analizy wybranych tekstów.
 13. Scharakteryzuj zjawisko nowomowy na wybranych przykładach.
 14. Przeanalizuj język relacji sprawozdawców sportowych na podstawie zebranego materiału językowego.
 15. Język mówiony jako tworzywo literatury. Omów jego funkcje na podstawie analizy wybranych utworów.
 16. Na podstawie zebranego materiału omów zjawisko mody językowej.
 17. Język jako instrument walki o władzę. Omów temat na podstawie analizy wybranych tekstów.
 18. Słowa – klucze w literaturze. Określ ich funkcję w wybranych utworach.
 19. Oddziaływanie języków obcych na język polski. Omów problem, analizując celowo zgromadzony materiał.
 20. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu. Zanalizuj celowo zgromadzony materiał językowy.
 21. Aluzje literackie i cytaty z dzieł oraz ich funkcjonowanie w reklamie. Zaprezentuj na na wybranych przykładach.
Załączniki:
Pobierz plik (Tematy_matura_2015.doc)Tematy_matura_2015.doc[ ]51 kB