Konkursy

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszamy do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu fotograficznego pt.:

"Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa".

 

Prace do konkursu można nadsyłać do  10.12.2018 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny, swoje imię, nazwisko i szkołę  .

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kraśnickiego. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia prezentujące ciekawe miejsca powiatu kraśnickiego wraz z opisem tego miejsca oraz wskazówkami jak tam dotrzeć.

Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne: rozdzielczość min. 2048 x 1536 pikseli, format pliku: JPG, TIFF.

Najlepsze zdjęcia wraz z opisem zostaną nagrodzone oraz wykorzystane do stworzenia pokazu slajdów oraz wystawy. Wszystkie prace będzie można dodatkowo oglądać na stronie domowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku. ( www.zs3krasnik.pl/index.php/uczniowie/konkursy-dla-uczniow).

Organizatorem konkursu fotograficznego "Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa - jesień w naszym powiecie" jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Zespół Szkół nr 3.

Organizatorzy konkursu:

Aleksandra Kudła

Renata Wieczorek

Damian Kudła

Marek Kulpa

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa”.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa” zwanego dalej „Konkursem” jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Zespół Szkół nr 3.

2. Celem konkursu jest: podniesienie aktywności społeczności uczniowskiej w zakresie zidentyfikowania ciekawych i nieznanych miejsc na obszarze powiatu kraśnickiego oraz ich promocja ich poprzez fotografię.

3. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin konkursu fotograficznego czasie wyśle na adres 

4. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie Zs3 w zakładce http://www.zs3krasnik.pl/index.php/uczniowie/konkursy-dla-uczniow

5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego.

2. Nadesłanie fotografii konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z

potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowanie regulaminu.

3. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

4. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

- posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej,

- zgłoszone do Konkursu fotografie konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;

- udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z fotografii konkursowych w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

5. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

 

III. FOTOGRAFIE KONKURSOWE

1. Fotografie konkursowe muszą być dostarczone w formie bez uwidocznionej daty, podpisu autora i innych znaków graficznych.

2. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:

a) rozmiar min. 2048 x 1536 pikseli,

b) format pliku: JPG, TIFF

c) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),

d) zdjęcia muszą zostać wysłane do 10.12.2018r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny, swoje imię, nazwisko i szkoła.

3. Fotografie konkursowe mogą przedstawiać miejsca ciekawe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym lub innym z terenu powiatu kraśnickiego wraz z opisem tego miejsca oraz wskazówkami jak tam dotrzeć.

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie do 3 fotografii konkursowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografii konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

6. O ewentualnym wykluczeniu fotografii konkursowych decyduje organizator.

 

IV. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Termin zgłaszania fotografii konkursowych: do 10.12.2018r.

2. W ustalonym terminie w ZS nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7 zostaną ogłoszone wyniki konkursu , uroczyste wręczenie dyplomów, nagród oraz wystawa zdjęć.

 

V. JURY

1. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powołuje jury.

2. W skład jury wchodzić będą:

Aleksandra Kudła

Renata Wieczorek

Damian Kudła

Marek Kulpa

Dyrekcja ZS3

Członek fotoklubu kraśnickiego

którego zadaniem jest:

- rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych,

- wybór laureatów Konkursu.

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VI. NAGRODY

1. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów Konkursu o łącznej sumie 500 PLN.

2. Organizator Konkursu kontaktować będzie się z laureatami Konkursu osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ZS3.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pt.: "Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa - nasz powiat nocą".

 

Prace do konkursu można nadsyłać do końca marca 2017 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny, swoje imię, nazwisko i szkołę.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia prezentujące ciekawe miejsca powiatu kraśnickiego wraz z opisem tego miejsca oraz wskazówkami jak tam dotrzeć.

Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne: rozdzielczość min. 2048 x 1536 pikseli, format pliku: JPG, TIFF , maksymalny rozmiar zdjęcia: 10 MB.

Najlepsze zdjęcia wraz z opisem zostaną nagrodzone oraz wykorzystane do stworzenia pokazu slajdów oraz wystawy. Wszystkie prace będzie można dodatkowo oglądać na stronie domowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku. (aktualności oraz www.zs3krasnik.pl/index.php/uczniowie/konkursy-dla-uczniow).

Organizatorem konkursu fotograficznego "Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa" jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Zespół Szkół nr 3.

Organizatorzy konkursu:

Ewa Mariańska

Aleksandra Kudła

Damian Kudła

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa”.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa” zwanego dalej „Konkursem” jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Zespół Szkół nr 3.

2. Celem konkursu jest: podniesienie aktywności społeczności uczniowskiej w zakresie zidentyfikowania ciekawych i nieznanych miejsc na obszarze powiatu kraśnickiego oraz ich promocja ich poprzez fotografię.

3. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin konkursu fotograficznego czasie wyśle na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. swoje zdjęcia. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny, swoje imię, nazwisko i szkołę.

4. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie Zs3 w zakładce http://www.zs3krasnik.pl/index.php/uczniowie/konkursy-dla-uczniow

5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego.

2. Nadesłanie fotografii konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z

potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowanie regulaminu.

3. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

4. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

- posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej,

- zgłoszone do Konkursu fotografie konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;

- udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z fotografii konkursowych w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

5. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

 

III. FOTOGRAFIE KONKURSOWE

1. Fotografie konkursowe muszą być dostarczone w formie bez uwidocznionej daty, podpisu autora i innych znaków graficznych.

2. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:

a) rozmiar min. 2048 x 1536 pikseli,

b) format pliku: JPG, TIFF

c) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),

d) maksymalny rozmiar zdjęcia - 10 MB

e) zdjęcia muszą zostać wysłane do końca marca 2016r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny, swoje imię, nazwisko i szkoła.

3. Fotografie konkursowe mogą przedstawiać miejsca ciekawe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym lub innym z terenu powiatu kraśnickiego wraz z opisem tego miejsca oraz wskazówkami jak tam dotrzeć.

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie do 3 fotografii konkursowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografii konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

6. O ewentualnym wykluczeniu fotografii konkursowych decyduje organizator.

 

IV. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Termin zgłaszania fotografii konkursowych: do końca marca 2017r.

2. W kwietniu 2017r w ZS nr 3 w Kraśniku,ul. Słowackiego 26 w świetlicy szkolnej zostaną ogłoszone wyniki konkursu , uroczyste wręczenie dyplomów, nagród oraz wystawa zdjęć.

 

V. JURY

1. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powołuje jury.

2. W skład jury wchodzić będą:

Ewa Mariańska

Aleksandra Kudła

Damian Kudła

Dyrekcja ZS3

Członek fotoklubu kraśnickiego

którego zadaniem jest:

- rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych,

- wybór laureatów Konkursu.

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VI. NAGRODY

1. Organizator przewiduje cenne nagrody dla laureatów Konkursu.

2. Organizator Konkursu kontaktować będzie się z laureatami Konkursu osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ZS3.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU KRAŚNICKIEGO

do udziału w III edycji konkursu „Ugryź sztukę”,

poświęconej interpretacji kadrów filmowych.

 

Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do tegorocznych maturzystów, a także do wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w trudnej sztuce interpretacji tekstów kultury.

Listę tematów oraz zamieszczamy na stronie internetowej

Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Tematy KONKURSOWE.doc)Tematy KONKURSOWE.doc[ ]1854 kB

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa".

 

Prace do konkursu można nadsyłać do końca marca 2016 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny, swoje imię, nazwisko i szkołę.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia prezentujące ciekawe miejsca powiatu kraśnickiego wraz z opisem tego miejsca oraz wskazówkami jak tam dotrzeć.

Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne: rozdzielczość min. 2048 x 1536 pikseli, format pliku: JPG, TIFF , maksymalny rozmiar zdjęcia: 10 MB.

Najlepsze zdjęcia wraz z opisem zostaną nagrodzone oraz wykorzystane do stworzenia pokazu slajdów oraz wystawy. Wszystkie prace będzie można dodatkowo oglądać na stronie domowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku. (aktualności oraz www.zs3krasnik.pl/index.php/uczniowie/konkursy-dla-uczniow).

Organizatorem konkursu fotograficznego "Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa" jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Zespół Szkół nr 3.

Organizatorzy konkursu:

Ewa Mariańska

Elżbieta Bernacka

Damian Kudła

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa”.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego w obiektywie młodego fotografa” zwanego dalej „Konkursem” jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Zespół Szkół nr 3.

2. Celem konkursu jest: podniesienie aktywności społeczności uczniowskiej w zakresie zidentyfikowania ciekawych i nieznanych miejsc na obszarze powiatu kraśnickiego oraz ich promocja ich poprzez fotografię.

3. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin konkursu fotograficznego czasie wyśle na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. swoje zdjęcia. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny, swoje imię, nazwisko i szkołę.

4. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie Zs3 w zakładce http://www.zs3krasnik.pl/index.php/uczniowie/konkursy-dla-uczniow

5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego.

2. Nadesłanie fotografii konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z

potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowanie regulaminu.

3. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

4. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

- posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej,

- zgłoszone do Konkursu fotografie konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;

- udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z fotografii konkursowych w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

5. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

 

III. FOTOGRAFIE KONKURSOWE

1. Fotografie konkursowe muszą być dostarczone w formie bez uwidocznionej daty, podpisu autora i innych znaków graficznych.

2. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:

a) rozmiar min. 2048 x 1536 pikseli,

b) format pliku: JPG, TIFF

c) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),

d) maksymalny rozmiar zdjęcia - 10 MB

e) zdjęcia muszą zostać wysłane do końca marca 2016r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny, swoje imię, nazwisko i szkoła.

3. Fotografie konkursowe mogą przedstawiać miejsca ciekawe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym lub innym z terenu powiatu kraśnickiego wraz z opisem tego miejsca oraz wskazówkami jak tam dotrzeć.

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie do 3 fotografii konkursowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografii konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

6. O ewentualnym wykluczeniu fotografii konkursowych decyduje organizator.

 

IV. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Termin zgłaszania fotografii konkursowych: listopad 2015 do końca marca 2016r.

2. 13 kwietnia g.9.00 w ZS nr 3 w Kraśniku,ul. Słowackiego 26 w świetlicy szkolnej zostaną ogłoszone wyniki konkursu , uroczyste wręczenie dyplomów, nagród oraz wystawa zdjęć.

 

V. JURY

1. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powołuje jury.

2. W skład jury wchodzić będą:

Ewa Mariańska

Elżbieta Bernacka

Damian Kudła

Dyrekcja ZS3

Członek fotoklubu kraśnickiego

którego zadaniem jest:

- rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych,

- wybór laureatów Konkursu.

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VI. NAGRODY

1. Organizator przewiduje cenne nagrody dla laureatów Konkursu.

2. Organizator Konkursu kontaktować będzie się z laureatami Konkursu osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ZS3.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 

 

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości,

a zwłaszcza kulturą żydowską i obecnością Żydów w historii Kraśnika

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

„ŚLADAMI KULTURY ŻYDOWSKIEJ”.

Tym razem proponujemy uczestnikom przygotowanie zadań do gry miejskiej. Szczegóły zamieszczamy w załączonych dokumentach. Tam też znajdziecie regulamin i kartę zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i poszukiwania śladów przeszłości polsko – żydowskiego Kraśnika!

W załącznikach utwory i fragmenty tekstów Singera.