REALIZUJEMY NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku już po raz drugi realizuje Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Na realizację Programu szkoła otrzymała 15 tys. zł.

Celem tego programu jest wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów.

Priorytet 3 będzie realizowany dzięki dwóm kierunkom interwencji:

• Kierunek interwencji 3.1 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego (także zespołów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły);

• Kierunek interwencji 3.2 – Zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.