Spotkanie z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 12 marca 2013  r. w godzinach 10.00 - 13.00 odbędzie się  w naszej szkole Wyjazdowy Dzień Politechniki Lubelskiej, uczestniczą w nim uczniowie klas maturalnych wszystkich szkół powiatu kraśnickiego, w tym nasi uczniowie klas III a, III b, III e, IV a, IV b, IV c, IV d, IV i oraz zostali zaproszeni gimnazjaliści z miejskich gimnazjów. Łączna liczba uczniów uczestniczących w tym dniu 350.

 

Wśród gości zaproszonych:

·        Tadeusz Wojtak - starosta kraśnicki,

·        Jarosław Czerw - wicestarosta kraśnicki,

·        Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego,

·        Sławomir Sosnowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

· Piotr Janczarek - dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

·      Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty, Zbigniew Gawdzik - Przewodniczący Rady Powiatu,

·        Zbigniew Leziak - kierownik Wydziału Edukacji  Sportu i Turystyki,

·    dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu kraśnickiego, dyrektorzy gimnazjów miejskich,

 

 oraz goście z uczelni:

· Anna Michalska - prorektor do spraw studenckich, prodziekan wydziału elektrycznego -moderator spotkania,

·        Andrzej Wac-Włodarczyk - Prorektor d/s studenckich

·        Paweł Mazurek - Prodziekan d/s studenckich

·        Marek Miłosz - Prodziekan d/s studenckich na kierunku informatyka

·        Mirosław Malec - Prodziekan d/s studenckich Wydziału Podstaw Techniki

·        Jolanta Słoniec - Prodziekan d/s studenckich Wydziału Zarządzania

·        Paweł Droździel - Prodziekan d/s ogólnych i studenckich Wydziału Mechanicznego

·        Mariusz Dzieńkowski - Wydział Zarządzania

·        Agnieszka Żelazna - Wydział Inżynierii Środowiska

·   Grażyna Borecka - pełnomocnik Dziekana d/s promocji Wydziału Budownictwa i Architektury

·        Marek Grabias - sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej

·        Jakub Szabelski - Wydział Mechaniczny

·        Piotr Filipek - Wydział Elektroniki i Informatyki

 

Program jest następujący:

1. 10.00 powitanie gości

2. 10.15 otwarcie uroczystości przez władze uczelni

3. 10.25 - 10.45 prezentacja ogólnouczelniana- wystąpienie prorektora Politechniki Lubelskiej

4. 10.45 - 11.00 film promocyjny "Ludzie sukcesu"

5. 11.00 - 11.10 prezentacja "Inżynier na rynku pracy"

6. 11.10 - 11.30 pytania i odpowiedzi ekspertów.

7. 11.30 - 12.30 prezentacja wydziałów na stoiskach wydziałowych.