Szkolny konkurs językowy ,,Peace and harmony are the most important things in our life"

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

11 marca 2022 roku odbył się szkolny konkurs językowy "Peace and harmony are the most important things in our life". Konkurs skierowany był do uczniów klas maturalnych.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu była p. E. Mariańska.

W konkursie wzięło udział 43 uczniów.

Cele konkursu:

- promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się, rozwijania umiejętności językowych;

- wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji językowych oraz zainteresowanie uczniów wybranymi zagadnieniami;

- rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim;

- motywowanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności i wiadomości;

- podniesienie poziomu umiejętności językowych.

Zwycięzcą konkursu jest Albert Grudziński uczeń klasy 4iT.

Gratulujemy!

FOTOGALERIA