Udział w projekcie BAKCYL

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas nauki zdalnej uczniowie naszej szkoły w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości wzięli udział w projekcie BAKCYL Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży.

BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”.

Uczniowie poszczególnych klas wzięli udział w dwóch lekcjach „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Rynek finansowy – zaufanie w biznesie”. Spotkania prowadzili wolontariusze - bankowcy projektu BAKCYL.

I. Cyberbezpieczeństwo

Cele edukacyjne lekcji

Po przebytej lekcji uczeń będzie:

- świadomy zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni,

- potrafił rozróżnić bezpieczne adresy internetowe,

- umiał bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych,

- rozumiał, jakie dane można udostępniać innym,

- wiedział co zrobić w przypadku zgubienia dokumentów,

- umiał budować i zarządzać bezpiecznymi hasłami,

- wiedział jak bezpiecznie korzystać z urządzeń mobilnych,

- rozumiał jak w bezpieczny sposób korzystać z bankowości elektronicznej,

- wiedział co zrobić w przypadku cyberataku.

Główne zagadnienia poruszane w lekcji:

- Na jakich urządzeniach korzystamy z Internetu?

- Który adres internetowy jest bezpieczny?

- Bezpieczny sposób korzystania z portali społecznościowych.

- Jakie dane udostępniamy innym? 

- Czy można udostępniać PESEL?

- Co cyberprzestępca może zrobić z danymi osobowymi?

- Procedura zastrzegania dokumentów w przypadku ich zgubienia.

- Jak budować i zarządzać hasłami?

- Jakie hasło jest bezpieczne?

- Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych i bankowości elektronicznej.

- Jak rozróżnić mylące rozszerzenia plików?

- Jak zachować się w sytuacji, gdy padniemy ofiarą cyberprzestępcy?

II. Rynek finansowy - zaufanie w biznesie

Cele edukacyjne lekcji.

Po przebytej lekcji uczeń będzie:

- wykazywał postawę zaufania do systemu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce,

- określał, jaka jest rola banku w gospodarce,

- łączył historię Polski z rozwojem bankowości,

- definiował rolę banku centralnego,

- wymieniał instytucje finansowe,

- miał świadomość ryzyka inwestycyjnego.

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

1. Rola banku w gospodarce:

a). bank jako instytucja zaufania publicznego,

b). jak funkcjonuje bank.

2. Bank centralny.

3. Bankowość polska – zarys historyczny.

4. Nadzór nad rynkiem finansowym:

a). rola Komitetu Stabilności Finansowej i instytucji go tworzących.

5. Instytucje rynku finansowego.

6. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne.

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie rozwiązywali quizy oraz dyskutowali na czacie. Ich duża aktywność podczas lekcji potwierdza, że młodzież była bardzo zadowolona z udziału w lekcjach.

Monika Dziurda - szkolny koordynator projektu.

FOTOGALERIA