Technik mechanik – zajęcia praktyczne w CKZ Kraśnik.

HOT-INFO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Technik mechanik to wyjątkowo atrakcyjny zawód o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką jest realizowane od wielu lat. Obszarem swym obejmuje takie zagadnienia, jak: projektowanie, budowa, wytwarzanie, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń.

Kwalifikacja MEC .05. Użytkowanie obrabiarek skrawających wydaje się być w obecnych czasach szczególnie atrakcyjna, zważywszy na bardzo duże zapotrzebowanie na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (Computer Numerical Control), których programowanie i użytkowanie nauczane jest podczas realizacji tej kwalifikacji. Należy szczególnie podkreślić, że obrabiarki sterowane komputerowo (obrabiarki sterowane numerycznie) znajdują się we wszystkich nowoczesnych dużych i małych zakładach produkcyjnych z branży mechanicznej, co aktualnie stwarza wyjątkowe zapotrzebowanie na techników mechaników z kwalifikacją MEC.05. – programiści i operatorzy obrabiarek CNC stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej.

Zajęcia praktyczne realizowane są w najnowocześniejszych i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych. W naszym Centrum dysponujemy pracowniami : począwszy od obróbki ręcznej, pomiarów mechanicznych, montażu, rysunku technicznego (narzędzia inżynierskie CAD/CAM- Solid Edge), pracowni projektowania, obróbki maszynowej (w tym nowoczesne obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie CNC firmy DMG Mori).

W opinii pracodawców branża mechaniczna jeszcze długo będzie fundamentem rozwoju lokalnego (i nie tylko) rynku pracy.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej. Bardzo często są również zatrudniani w zakładach i firmach branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej i transportowej. Podejmują pracę najczęściej w zakładach mechanicznych produkcyjnych i usługowych o różnorodnym profilu produkcji czy też świadczonych usług diagnostyczno-naprawczych Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej na różnych stanowiskach, najczęściej na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją i naprawami maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Zakres prac, jakie mogą wykonywać technicy mechanicy, jest więc olbrzymi.

Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuje się na skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotu składające się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i CNC (właściwe wykonanie). Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą.

WKRÓTCE PREZENTACJA KOLEJNEGO ZAWODU zapraszam do obejrzenia.

Kierownik CKZ – Paweł Zapalski

FOTOGALERIA