Pracownie

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Zespole Szkół Nr 3 można wyodrębnić 4 budynki, 3 z nich są ze sobą połączone.

szkola1.jpg

Pomieszczenia nauczania przedmiotów ścisłych i zawodowych (3867 m2
w tym 225 pomieszczeń), takie jak: sale przedmiotowe, pracownie (elektryczna, komputerowa, technologiczne itp.), gabinety dyrekcji, gabinety nauczycielskie, administracji oraz pomieszczenia dla obsługi.

 

szkola2.jpg

W Zespole Szkół Nr 3 znajdują się trzy pracownie komputerowe. Uczniowie odbywają w nich lekcje technologii informatycznej, grafiki komputerowej
oraz systemów operacyjnych i sieci komputerowych pod nadzorem wspaniałych nauczycieli. Warto też wspomnieć, że szkoła jest podłączona do sieci Internet.

szkola3.jpg

Na podkreślenie zasługuje fakt, że bardzo dużo pomocy naukowych składających się na bazę dydaktyczną zostało wykonanych przez młodzież i nauczycieli
w ramach prac dyplomowych i końcowych.